در عمل فتوسنتز گیاهان چه چیزهایی تولید می کنند

0

در عمل فتوسنتز گیاهان چه چیزهایی تولید می کنند

در فتوسنتز علاوه بر غذا چه چیزی تولید می شود ، ماده حاصل از فتوسنتز در هر گیاه چیست ، محصولات عمل فتوسنتز را بنویسید علوم ششم ، دو مورد از مواد تولید شده در فرایند فتوسنتز را نام ببرید ، مهمترین محصول فتوسنتز چیست

جواب و پاسخ سوال :

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید، فتوسنتز نام دارد؛ فتو یعنی نور و سنتز یعنی ساختن.

در فتوسنتز علاوه بر غذا، اکسیژن نیز تولید می‌شود. این اکسیژن از روزنه‌های برگ وارد هوای اطراف می‌شود.

محصول نهایی فتوسنتز در گیاهان چیست؟

۱ ) مواد قندی و آب

۲ )  اکسیژن و مواد قندی

۳ )  اکسیژن و آب

۴ ) کربن دی اکسید و مواد قندی

در فتوسنتز علاوه بر غذاسازی کدام یک از موارد زیر نیز تولید می‌شود؟

۱ ) نیتروژن

۲ )  اکسیژن

۳ ) کربن دی اکسید

۴ ) هیدروژن

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ