با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند

0

با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند

جواب و پاسخ سوال با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟

مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها آمدند و به شادمانی پرداختند خیابان ها پر از جمعیّتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ