ظرفیت رشته های پرمتقاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۲

0

ظرفیت رشته های پرمتقاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۲

ظرفیت پزشکی : ۱۱.۵۲۰ نفر
ظرفیت دندانپزشکی : ۲.۲۱۵ نفر
ظرفیت پرستاری : ۶.۷۰۰ نفر
ظرفیت فرهنگیان تجربی : ۶.۹۱۵ نفر
ظرفیت فرهنگیان ریاضی : ۳.۱۸۶ نفر
ظرفیت فرهنگیان انسانی : ۱۴.۸۱۸ نفر
ظرفیت فرهنگیان هنر : ۱۸۳ نفر
ظرفیت فرهنگیان زبان : ۳۰۸ نفر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ