بارم بندی زبان دوازدهم خرداد ۱۴۰۲

0

بارم بندی زبان دوازدهم انسانی و ریاضی و تجربی خرداد ۱۴۰۲

بارم بندی زبان انگلیسی سه ‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

۱۰ نمره : Reading

۹ نمره : Listening
۸ نمره : Writing

۷ نمره : Vocabulary
۶ نمره :Grammar

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ