هزینه بیمه تکمیلی انفرادی ایران (۱۴۰۱-۱۴۰۲)

0

هزینه بیمه تکمیلی انفرادی بیمه ایران برای سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

فرانشیز بیمه تکمیلی :

فرانشیز این بیمه نامه ۳۰% میباشد اما با پرداخت حق بیمه بیشتر کاهش فرانشیز تا ۱۰%  امکان پذیر است .

هزینه بیمه درمان تکمیلی ایران : 

هزینه بیمه تکمیلی به طور کامل بستگی به سقف تعهدات پوشش اصلی و سقف و تعداد پوشش های اضافی بیمه نامه دارد ، هرچقدر تعداد و سقف تعهدات بالاتر باشد حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود. همچنین مقدار فرانشیز و تعداد افراد بیمه شده نیز در تعیین حق بیمه نقش دارند .

شرایط بیمه تکمیلی انفرادی تعهدات بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان بیمه تکمیلی انفرادی ایران بهترین بیمه تکمیلی

خرید بیمه تکمیلی بیمه ایران با شرایط زیر امکان پذیر است :

۱- بیمه تکمیلی به صورت گروهی عرضه میگردد و انفرادی فروخته نمی شود .

۲- تعداد بیمه شدگان گروه (مجموع تعداد پرسنل بعلاوه خانواده ایشان ) باید بیش از ۵۰ نفر باشند.

۳- حداقل ۵۰% از پرسنل بیمه گذار می بایست به طور همزمان متقاضی ثبت نام در قرارداد بیمه تکمیلی باشند .

۴- اسامی بیمه شدگان اصلی باید با اسامی موجود در لیست تامین اجتماعی بیمه گذار مطابقت داشته باشد .

جدول تعدات و حق بیمه درمان تکمیلی

جدول حق بیمه ، بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران ۱۴۰۲

شرایط بیمه تکمیلی انفرادی تعهدات بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان بیمه تکمیلی انفرادی ایران بهترین بیمه تکمیلی شرایط بیمه تکمیلی انفرادی تعهدات بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان بیمه تکمیلی انفرادی ایران بهترین بیمه تکمیلی شرایط بیمه تکمیلی انفرادی تعهدات بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان بیمه تکمیلی انفرادی ایران بهترین بیمه تکمیلی

نکات مهم :

۱- بیمه تکمیلی بصورت انفرادی عرضه نمی گردد و فقط برای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی که تعداد بیمه شدگان (پرسنل + خانواده ) بیش از پنجاه نفر باشند امکان عقد قرارداد وجود دارد .

۲- در گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر حق بیمه افراد بالای ۶۰ سال ۵۰% و حق بیمه افراد بالای ۷۰ سال ۱۰۰% افزایش خواهد داشت .

۳- عقد قرارداد بیمه تکمیلی منوط به تجمیع و تمرکز سایر خدمات بیمه ای بیمه گذاران محترم نزد شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود .

۴- با توجه به تعداد بیمه شدگان و مقدار بودجه تعیین شده برای هر بیمه شده امکان افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه تکمیلی جدول فوق وجود دارد .

۵- در صورت تمدید قرارداد بیمه تکمیلی دوره انتظار زایمان برای بیمه شدگانی که در قرارداد سال قبل بوده اند حذف خواهد شد .

۶- پرداخت حق بیمه بصورت اقساط شش ، هشت و یا دوازده ماه امکان پذیر است .

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ