آیا اعتراض به نمرات امتحان نهایی نمره کم می شود

0

آیا اعتراض به نمرات امتحان نهایی نمره کم می شود

در خرداد ۱۴۰۲ تعداد داوطلبان امتحانات نهایی ۹۱۴ هزار ۴۶۵ نفر بودند و در کنار حوزه‌های تصحیح اصلی، حوزه‌های تصحیح اقماری شکل گرفت تا دبیران پایه دوازدهم بتوانند برای تصحیح حضور یابند.

۲۳ میلیون پاسخنامه تصحیح شد، برخی از حوزه‌های تصحیح تا پاسی از شب فعال بودند. برگه‌های دانش‌آموزان ۲ بار به صورت کامل انجام شد

و مصححان برگه‌های دانش‌آموزان غیراز استان خود را تصحیح کردند در ۶۵ درصد تصحیح‌های انجام شده، مغایرتی بین نمرات وجود نداشت
و در صورت اختلاف یک نمره، نتیجه بالاتر ثبت می‌شد
و در صورت مغایرت بیش از یک نمره، مصحح سوم برگه را تصحیح و نظر نهایی ثبت می‌شد.

نتایج امتحانات نهایی اعتراض به نمره امتحان نهایی

دانش‌آموزان اگر به نتیجه معترض بودند، آن را ثبت کنند

و توجه داشته باشند حتما به معنای ارتقای رتبه نیست و ممکن است نمره هم کم شود بنابراین اگر مطمئن هستند که نمره آنها بالاتر می‌شود، اعتراض را ثبت کنند.

فرآیند رسیدگی به اعتراضات از فردا آغاز و تا روز سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ اعتراضات دریافت می‌شود و بعد از آن به هیچ درخواستی رسیدگی نمی‌شود.

فرآیند ثبت اعتراض در نوبت خرداد ۱۴۰۲

دانش آموزان و داوطلبان معترض به نمره می بایست شخصا نسبت به ثبت اعتراض در فرم درخواست تجدید نظر (فرم شماره ۳۰) ارسال شده اقدام نمایند.

مدیران محترم بعد از پایان هر روز(یکشنه، دوشنبه، و سه شنبه ۱۸-۱۹ و ۲۰ تیرماه) فرم تکمیل شده را به کارشناسی سنجش منطقه تحویل و کارشناسی سنجش منطقه روزانه بعد از جمع آوری فرم های مدارس تابعه می بایست یکجا به حوزه های تصحیح تحویل نمایند.

مدیران محترم مدارس نسبت به کپی فرم شماره ۳۰ اقدام و نسبت به ثبت دقیق اعتراضات در سامانه فاینال مدارس اقدام نمایند (تاکید می گردد مدیران مدارس شخصا در ثبت اعتراض دانش آموزان در سامانه فاینال نظارت دقیق داشته باشند)

روسای محترم حوزه بعد از دریافت فرم های معترضین (فرم شماره ۳۰ مدارس) می بایست در همان روز نسبت به ثبت اعتراضات در سامانه سوال حوزه تصحیح اقدام نمایند.

همکاران محترم از آنجاییکه تصحیح الکترونیک از سلامت و دقت بیشتری نسبت به فرآیندهای قبلی برخوردار است انتظار می رود دانش آموزان و اولیا بخوبی توجیه شده و از ثبت اعتراض بی مورد جدا خودداری شود.

*درخواست کتبی و ثبت اعتراض فقط توسط ذی نفع انجام شود.

**مدارس به هیچ عنوان اقدام به ثبت گروهی اعتراض ننمایند که این موضوع تخلف بوده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ