چیکار کنیم رب گوجه نپره

0

چکار کنیم رب گوجه موقع پخت نپره نپاشیدن رب گوجه هنگام پختن پریدن رب گوجه را چکار کنیم رب گوجه می پاشه و می پره

چیکار کنیم رب گوجه نپره

گوجه فرنگی دادم بیرون آب گرفته . دارم میجوشونم رب درست کنم. چکار کنم کمتر بپاشه. یه الک گذاشتم سرش که کمتر بپاشه ولی بخارشم راحت بیاد بیرون. چیکار کنیم رب گوجه نپره

کی راه دیگه ای بلده ؟

یه پلاستیک فریزر باد کن بنداز توش اگه تو دیگ می پزی دو سه تا پلاستیک باد کن

چند تا کیسه فریزر باد کن گره بزن بزار روی رب ها دیگه نمیپره

رب گوجه فرنگی خانگی رب گوجه فرنگی درست کردن رب گوجه خانگی

کاغذ روغنی رو سوراخ کن بزار روش دیگه نمیپره

یه پارچه توری پهن کن روش . فکر نکنم فوت و فن داشته باشه . دور دستت پارچه بپیچون. رب هم بزن

زیرشو کم کن . ابکش گذاشتی روش درسته . بایدبپاشه چون داره آب گوجه کشیده میشه و غلیظ میشه

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ