منظور از دوبار اعدام چیست | حکم دو بار اعدام چگونه اجرا میشود

0

دوبار اعدام یعنی چه منظور از حکم دو بار اعدام چیست

منظور از دوبار اعدام چیست

منظور از دوبار اعدام در حق متهم این نیست که متهم را ۲ بار پشت سر هم بالای دار بکشند بلکه بدین معناست که ۲ حکم اعدام برای وی صادر شده است.

چرا حکم دوبار اعدام صادر می شود: چنانچه یکی از این احکام یا حتی دو تا از این احکام بنا به جهاتی غیر قابل اجرا شد به حکم اعدام دیگر رجوع شده و بدان عمل شود . چرا که با یک بار اعدام ، شرط انتاج بقیه مجازات ها تحصیل شده و اعدام مجدد سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

قوانین ایران دانستنیهای مهم حقوقی حکم اعدام

حکم دو بار اعدام چگونه اجرا میشود

فرد یک بار به اتهام قتل یکی و یک بار هم به اتهام قتل دیگری به قصاص محکوم میشود. که میشود دوتا! حالا چرا؟ فرض کنید خانواده یکی از این دو مقتول، رضایت بدهد. در این صورت فردی که قتل کرده نمیتواند برود دنبال کارش، چون به دوبار اعدام محکوم شده، فقط یک بارش منتفی شده و هنوز یک نفر دیگر مانده است.

مثلا شخصی هم مرتکب تجاوز جنسی شده و هم اقدام به محاربه کرده است. این فرد به دوبار اعدام محکوم میشود. اگر مثلا توسط یکی از خانواده شاکی عفو شود و محاربه را ببخشند، به دلیل این جرم دیگر اعدام نمی‌شود، اما هنوز یک اعدام بابت تجاوز جنسی طلب دارد. گاهی هم ممکن است اعدام و قصاص، مخلوط باشد. مثلا فردی به یک زن تجاوز جنسی کرده و بعد او را کشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ