پاداش های مناسبتی کارمندان ۱۴۰۲ | ۱۵ میلیون پاداش به کارمندان دولت

0

پاداشهای مناسبتی کارمندان با توجه به تاریخ شروع اجرای مصوبه مزایای جانبی دولت سیزدهم، طبق تقویم و جدول مصوب، از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

به طور کلی در نیمه نخست سال که گذشت ۲ پاداش مناسبتی وجود داشت ۸ پاداش مناسبتی دیگر از این مصوبه، در نیمه دوم سال قرار دارند ۲ پاداش در مهرماه و ۳ پاداش در بهمن‌ماه و یک پاداش در دیماه و ۲ پاداش در اسفندماه خواهند بود.

پاداش های مناسبتی کارمندان در مهرماه ۱۴۰۲

در مهرماه با شروع مدارس به ازای هر فرزند محصل یا دانشجوی تحت تکفل، یک میلیون تومان پرداخت خواهد شد
همچنین در این ماه پاداش ولادت حضرت محمد(ص) نیز پرداخت می‌شود.
افراد مجرد یک میلیون تومان و افراد متأهل یک میلیون و سیصد و شصت هزار تومان دریافت خواهند کرد
البته پاداش مناسبتی ولادت پیامبر اسلام (ص) برای فرزندان نیز به ترتیب
به فرزند اول ۱۲۰ هزار، فرزند دوم ۱۸۰ هزار و فرزند سوم ۲۴۰ هزار و فرزند چهارم و به بعد از آن هم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد

در شهریور، آبان، آذرماه سال ۱۴۰۲ هیچگونه مناسبتی برای پرداخت پاداش وجود ندارد

پاداش های مناسبتی پاداش کارکنان دولت اخبار کارمندان

پاداش مناسبتی کارمندان در بهمن ماه ۱۴۰۲

در ادامه در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پاداش ولادت حضرت علی (ع) به همه کارکنان به طور یکسان یک میلیون تومان پرداخت می‌شود
همچنین پاداش عید سعید مبعث و در نهایت در همین ماه پاداش سالروز پیروزی انقلاب اسلامی(۲۲ بهمن) پرداخت می‌شود
برای پاداش عید سعید مبعث کارمندان مجرد یک میلیون تومان و کارمندان متأهل یک میلیون و سیصد و شصت هزار تومان دریافت خواهند کرد
فرزندان نیز به ترتیب فرزند اول ۱۲۰ هزار، فرزند دوم ۱۸۰ هزار، فرزند سوم ۲۴۰ هزار و فرزند چهارم و بعد از آن ۳۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد
پاداش ۲۲ بهمن نیز مانند عید سعید مبعث و ولادت حضرت محمد(ص) همین مبالغ ذکر شده به کارمندان مجرد و متأهل و فرزندان پرداخت می‌شود.

پاداش مناسبتی کارمندان در دی ماه ۱۴۰۲

در این ماه نیز پاداش مناسبتی برای ولادت حضرت فاطمه(س) به همه بطور یکسان به مبلغ یک میلیون تومان پرداخت می‌شود

پاداشهای مناسبتی کارمندان در اسفندماه ۱۴۰۲

در اسفند ماه نیز پاداش شعبانیه همانند پاداش ولادت حضرت محمد (ص) به کارمندان مجرد و متأهل و فرزندان پرداخت می شود.
با توجه به اینکه در مصوبه مزایای جانبی دولت، پاداشی هم برای روز خاص دستگاههای اجرایی برای هر سال یکبار وجود دارد
پیش‌بینی ما این است که روز خاص وزارت نفت، روز ۲۹ اسفند ماه یعنی روز ملی نفت باشد
بنابراین در این روز نیز به همه کارمندان به طور یکسان مبلغ یک میلیون تومان پرداخت می‌گردد.

پرداخت کمک هزینه مسکن

با توجه به تاریخ شروع این مصوبه از شهریورماه سال جاری، پیش بینی می‌شود
کمک هزینه مسکن کارمندان در ۵ ماه ابتدای سال طبق ضوابط این مصوبه پرداخت نخواهد شد
مبلغ جدید کمک هزینه مسکن طبق جدول مصوب دولت سیزدهم، از شهریورماه محاسبه و پرداخت می‌شود
مبلغ جدید کمک هزینه مسکن هم اینگونه است که
همه کارمندان یک میلیون دویست هزار تومان دریافت کنند، سرپرست خانواده علاوه بر آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند نیز ۴۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ