نمونه سوال تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی با جواب

0

تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی کلاس چهارم با جواب چند نمونه تقسیم چهار رقمی در دو رقمی نمونه سوال تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی کلاس چهارم

نمونه سوال تقسیم چهار رقمی بر دو رقمی با جواب

۱- می‌خواهیم ۶۷۵ صندلی را در ردیف‌های ۲۱ تایی بچینیم.چند ردیف صندلی می‌توان چید؟

قبل از انجام دادن تقسیم، مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس بزنید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم

تقسیم را شروع می‌کنیم؛ ۶ تا صدتایی را بدون باز کردن به ۲۱ نمی‌توانیم تقسیم کنیم، پس ۶۷ ده‌تایی را در نظر می‌گیریم. ۶۷ ده‌تایی را به ۲۱ تقسیم کنیم، ۳ ده‌تایی یا ۳۰ به دست می‌آید.

حالا باقی مانده را که ۴۵ است، به ۲۱ تقسیم می‌کنیم. برای حدس خارج قسمت چه کار می‌کنید؟

با توجّه به آنچه خواندید، تقسیم زیر را انجام دهید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم

ابتدا مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس می‌زنیم و با توجّه به آن، تقسیم را ادامه می‌دهیم.

با توجّه به اینکه ۹۲۰ از مقسوم بزرگ‌تر است، نتیجه می‌گیریم که عدد ۴۰ برای پاسخ تقسیم، مناسب نیست. بنابراین به جای آن عدد ۳۰ را می‌نویسیم و تقسیم را ادامه می‌دهیم.

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم

۲- با توجّه به مراحل تقسیم بالا، تقسیم زیر را انجام دهید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم

چون ۶ تا ۱۰۰۰تایی را بدون باز کردن نمی‌توان بین ۲۱ نفر تقسیم کرد، پس باید ببینیم ۶۷تا صدتایی چگونه به ۲۱ تقسیم می‌شود؛ برای حدس خارج قسمت می‌توانیم بنویسیم:

برای مرحله‌ی دوم نیز ابتدا باید ببینم ۴۵ ده‌تایی چگونه به ۲۱ تقسیم می‌شود. خارج قسمت را چگونه حدس می‌زنید؟

برای مرحله‌ی آخر نیز باید ببینیم ۳۴تا یکی چگونه به ۲۱ تقسیم می‌شود.

خارج قسمت تقریبی تقسیم‌های زیر را بنویسید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ