عکس قاتل فراری که همسر و ۲ برادرزنش را با اسلحه کشت

0

عکس قاتل فراری که همسر و ۲ برادرزنش را با اسلحه کشته است

این قاتل فراری را می شناسید؟

جر و بحث خانوادگی بالا گرفته بود. مرد ۴۰ ساله تلاش می کرد تا همسرش را به ادامه زندگی مشترک راضی کند اما خوب می دانست که با رفتارهای نسنجیده اش، سردی روابط عاطفی را دامن زده است. در این میان ۲ برادر زنش نیز برای گره گشایی از این مشکل خانوادگی به منزل او آمده بودند تا راه چاره ای بیابند اما مشاجره های لفظی بالا گرفت، به طوری که «هادی-ت» (مرد۴۰ ساله) به شدت عصبانی شد.

او در حالی که خشم وحشتناکی در چهره اش موج می زد از جا بلند شد وبه طرف کابینت آشپزخانه رفت. در یک لحظه وقتی به سمت همسر و برادر زن هایش رفت، اسلحه کلتی را که در دست می فشرد، مسلح کرد و همسر ۳۴ ساله اش را هدف گرفت.

«حمید-الف» (برادر زن ۴۲ ساله) با دین این صحنه دلهره آور، ناگهان به سوی شوهر خواهرش رفت تا از شلیک جلوگیری کند ولی صدای شلیک در فضای اتاق پیچید و گلوله ای بر پیشانی«حمید-الف» نشست. او درحالی خون آلود به کف اتاق افتاد که «هادی-ت» با هفت تیر مسلحی که در دست داشت به طرف پله ها فرار کرد.

عکس هادی قاتل فراری مشهد

قتل همسر قتل با اسلحه قاتل فراری شناسایی مجرمان حوادث مشهد

دراین هنگام بود که برادر ز ن۲۴ ساله از خانه بیرون زد. وی به دنبالش دوید تا از فرار او جلوگیری کند اما مرد خشمگین روی پله ها ایستاد و مانند صحنه فیلم های سینمایی برادر زن دیگرش را هم هدف گرفت که این بار گلوله به کف دست ایمان (برادر زن ۲۴ ساله) اصابت کرد و او نیز روی پله ها افتاد.

صدای این شلیک هولناک نیز زن ۳۴ ساله را به روی پله های ساختمان کشید چرا که احتمال می داد برادر دیگرش نیز کشته شده باشد ولی این صحنه دلخراش در حالی وحشتناک تر شد که مرد مسلح دوباره به سوی طبقه بالا حرکت کرد تا همسر و برادر زنش را که مجروح شده بود، تیرباران کند اما آن ها وحشت زده به داخل اتاق گریختند و۲نفری در را به روی خودشان بستند. «هادی» وقتی اوضاع را این گونه دید و صدای همهمه ها را شنید بی درنگ از خانه بیرون زد و با خودروی پژو ۴۰۵ از محل جنایت مسلحانه گریخت.

همسایه طبقه پایین که با شنیدن صدای هولناک گلوله ها از خانه بیرون آمده بود، در حالی که حیرت زده و لرزان به این صحنه وحشتناک می نگریست با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و ماجرای شلیک های همسایه هفت تیر کش فراری را اطلاع داد. طولی نکشید که نیروهای امدادی به محل حادثه رسیدند و مجروحان را به بیمارستان امدادی شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال دادند اما «حمید-الف» (برادر زن ۴۲ساله) براثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده بود.

دقایقی بعد گروهی از عوامل تجسس کلانتری شفا به سرپرستی سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری) عازم خیابان هدایت ۱۲ شدند و با حفظ صحنه جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اعلام کردند. عقربه های ساعت از ۲۱ گذشته بود که قاضی محمودعارفی راد،تحقیقات جنایی خود را درباره شلیک های مرگبار آغاز کرد.

بررسی های مقدماتی مقام قضایی در بیمارستان بیانگر آن بود که اختلافات حاد خانوادگی آن ها به روابط سرد عاطفی نیز گره خورده است.

به همین دلیل گروه ورزیده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ مرادی(افسر پرونده)رصدهای اطلاعاتی را بادستورات محرمانه قاضی عارفی راد برای دستگیری هفت تیرکش مسلح در حالی آغاز کردند که قاضی شعبه ویژه پرونده های جنایی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعاتی در باره این مرد مسلح خطرناک دارند با تلفن های ۱۱۰ یا ۰۹۰۱۶۲۰۵۹۱۱ تماس بگیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ