روی سه پا می ایستد ولی زمان حرکت روی یک پا

0

جواب معمای جالب و سخت آن چیست که روی ۳ پا می ایستد ولی زمان حرکت از ۱ پا استفاده می کند؟

روی سه پا می ایستد ولی زمان حرکت روی یک پا در جدول و بازی شهربانو

پاسخ این معما : فرغون

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ