کیش ایر ترمینال چنده | کیش ایر کدام ترمینال مهرآباد است

0

کیش ایر ترمینال چنده کیش ایر کدام ترمینال است

کیش ایر کدام ترمینال مهرآباد است

پروازهای کیش ایر از کدام ترمینال از مبداء تهران انجام می گردد؟

تمامی پروازهای داخلی کیش ایر از مبداء تهران، از ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد انجام می گردد.

کدام پرواز کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد شرکت هواپیمایی کیش ایر ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی و خروجی کیش ایر در ترمینال های فرودگاه مهرآباد

ترمینال ۱:

پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش
پروازهای خروجی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش

نام شرکت هواپیمایی پرواز ورودی پرواز خروجی
کیش ایر ترمینال ۱ ترمینال ۱

 

پارکینگ های ترمینال ۱ مهرآباد

پارکینگ شماره ۱ : طبقاتی – ظرفیت ۲۷۰۰ دستگاه – ۳طبقه فوقانی و ۳ طبقه تحتانی

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ