جدول حقوق کارگران در ۳۰ گذشته و مقایسه با قیمت سکه طلا

0

جدول حقوق ۱۰ سال اخیر حداقل حقوق سال ۱۳۷۶ حقوق کارمندان در سال ۵۸ حداقل حقوق سال ۱۳۷۹ جدول پایه حقوق از سال ۹۰ تا ۹۹ جدول حداقل حقوق سالهای ۸۰ الی ۹۸

جدول حداقل دستمزد سالهای مختلف

یک مقایسه ساده بین قیمت سکه بهار آزادی و حداقل دستمزد ماهانه در سال‌های ۱۳۷۱ تا هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تنها در سال‌های معدودی مزد بگیران امکان خرید یک سکه کامل بهار آزادی یا بیشتر را داشته‌اند. سال ۸۸ بالاترین قدرت خرید دستمزد رقم خورده، به طوری که حداقل دستمزد ماهانه معادل ۱/۱ سکه بهار آزادی بوده است و پایین‌ترین قدرت خرید مربوط است به سال ۱۳۹۹ که حداقل حقوق قدرت خرید کمتر از یک‌پنجم (حدود ۲/۰) یک سکه بهار آزادی بوده است.

در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ البته متوسط قیمت هر سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی رقمی معادل ۱۰‌میلیون و ۶۰۰‌هزار تومان اعلام شده است، ولی اگر قیمت ۱۷‌میلیون تومانی سکه این روز‌ها در ماه‌های پیش رو هم ادامه پیدا کند، رکورد سال ۱۳۹۹ حتماً شکسته خواهد شد. بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۸۴ تا ۱۴۰۱ بیانگر این است که قدرت خرید کارگران حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و اگر بخواهیم این مقایسه را بسط دهیم، نسبت به سال‌هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه‌رو نبوده، قدرت خرید کارگران حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رقم دلاری دستمزد کارگران به ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰ دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶۴ دلار بوده است.

این رقم در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸ دلار در ماه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۲۱۱ دلار و در سال ۱۳۹۱ که همزمان با تشدید تورم بود، این رقم به ۱۴۸ دلار رسید. با کاهش تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده، اما این مقدار بار دیگر با شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول‌وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳ دلار در نوسان بوده است. پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است.

حق بیمه کارگران حق بیمه تامین اجتماعی حداقل دستمزد در سال های مختلف حداقل حقوق و دستمزد

جدول حقوق کارگران در ۳۰ گذشته و قیمت سکه

در جدول زیر حداقل دستمزد سالانه کارگران از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۴۰۱ آورده شده است و حق بیمه ماهانه و حق بیمه سالانه ای که پرداخت شده است نیز محاسبه شده است.

قیمت سکه بهاری آزادی طرح قدیم طی سالهای مختلف محاسبه شده است. طبق جدول زیر یک کارگر با حداقل دستمزد اگر در فروردین سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شد حقوقی برابر ۳ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بصورت ماهیانه دریافت می کرد.

برای این فرد بازنشسته طی ۳۰ سال برابر ۶۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت شده است و اگر این فرد معادل حق بیمه پرداختی، هر ماه هم سکه طلای طرح قدیم خریداری کرده بود، هنگام بازنشسته شدن به علاوه حقوق بازنشستگی ۶۹ عدد سکه طلای طرح قدیم هم داشت .

قیمت هر عدد سکه طلای طرح قدیم در ۲۹ آبان ۱۴۰۲ برابر ۲۵ میلیون تومان است که ارزش ۶۹ سکه طلا می شود چیزی برابر با یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان می شود.

سال حداقل حقوق ماهیانه (تومان) حق بیمه ماهیانه (۳۰ درصد) حق بیمه سالانه قیمت سکه طلا طرح قدیم (میانگین سال) تعداد سکه قابل خریداری با حق بیمه سالانه
۱۳۵۴ ۳۹۳ ۱۱۸ ۱,۴۱۵
۱۳۵۵ ۴۵۶ ۱۳۷ ۱,۶۴۲
۱۳۵۶ ۵۴۰ ۱۶۲ ۱,۹۴۴
۱۳۵۷ ۶۳۰ ۱۸۹ ۲,۲۶۸ ۴۲۰ ۵.۴۰
۱۳۵۸ ۱,۷۰۱ ۵۱۰ ۶,۱۲۴ ۱,۳۰۰ ۴.۷۱
۱۳۵۹ ۱,۹۰۵ ۵۷۲ ۶,۸۵۸ ۲,۴۰۰ ۲.۸۶
۱۳۶۰ ۱,۹۰۵ ۵۷۲ ۶,۸۵۸ ۳,۵۰۰ ۱.۹۶
۱۳۶۱ ۱,۹۰۵ ۵۷۲ ۶,۸۵۸ ۳,۵۰۰ ۱.۹۶
۱۳۶۲ ۱,۹۰۵ ۵۷۲ ۶,۸۵۸ ۳,۵۰۰ ۱.۹۶
۱۳۶۳ ۱,۹۰۵ ۵۷۲ ۶,۸۵۸ ۳,۹۰۰ ۱.۷۶
۱۳۶۴ ۲,۱۶۰ ۶۴۸ ۷,۷۷۶ ۴,۴۱۸ ۱.۷۶
۱۳۶۵ ۲,۱۶۰ ۶۴۸ ۷,۷۷۶ ۶,۵۰۰ ۱.۲۰
۱۳۶۶ ۲,۲۸۰ ۶۸۴ ۸,۲۰۸ ۱۱,۲۵۷ ۰.۷۳
۱۳۶۷ ۲,۴۹۰ ۷۴۷ ۸,۹۶۴ ۹,۹۳۹ ۰.۹۰
۱۳۶۸ ۲,۴۹۰ ۷۴۷ ۸,۹۶۴ ۱۰,۹۲۲ ۰.۸۲
۱۳۶۹ ۳,۰۰۰ ۹۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۱۲,۷۰۷ ۰.۸۵
۱۳۷۰ ۵,۰۰۱ ۱,۵۰۰ ۱۸,۰۰۴ ۱۲,۴۴۷ ۱.۴۵
۱۳۷۱ ۶,۸۰۱ ۲,۰۴۰ ۲۴,۴۸۴ ۱۲,۴۰۹ ۱.۹۷
۱۳۷۲ ۸,۹۸۲ ۲,۶۹۵ ۳۲,۳۳۵ ۱۶,۴۸۸ ۱.۹۶
۱۳۷۳ ۱۱,۶۸۲ ۳,۵۰۵ ۴۲,۰۵۵ ۳۰,۳۵۲ ۱.۳۹
۱۳۷۴ ۱۶,۰۰۰ ۴,۸۰۰ ۵۷,۶۰۰ ۴۴,۱۶۹ ۱.۳۰
۱۳۷۵ ۲۰,۷۲۱ ۶,۲۱۶ ۷۴,۵۹۶ ۴۱,۲۷۳ ۱.۸۱
۱۳۷۶ ۲۵,۴۴۶ ۷,۶۳۴ ۹۱,۶۰۶ ۳۸,۸۳۳ ۲.۳۶
۱۳۷۷ ۳۰,۱۵۳ ۹,۰۴۶ ۱۰۸,۵۵۱ ۴۵,۰۹۲ ۲.۴۱
۱۳۷۸ ۳۶,۱۸۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۳۰,۲۵۹ ۵۸,۷۴۱ ۲.۲۲
۱۳۷۹ ۴۵,۸۰۱ ۱۳,۷۴۰ ۱۶۴,۸۸۴ ۶۰,۵۱۲ ۲.۷۲
۱۳۸۰ ۵۶,۷۹۰ ۱۷,۰۳۷ ۲۰۴,۴۴۴ ۶۰,۸۲۰ ۳.۳۶
۱۳۸۱ ۶۹,۸۴۶ ۲۰,۹۵۴ ۲۵۱,۴۴۶ ۶۹,۹۶۰ ۳.۵۹
۱۳۸۲ ۸۵,۳۳۸ ۲۵,۶۰۱ ۳۰۷,۲۱۷ ۸۶,۱۵۰ ۳.۵۷
۱۳۸۳ ۱۰۶,۶۰۲ ۳۱,۹۸۱ ۳۸۳,۷۶۷ ۱۰۴,۵۳۷ ۳.۶۷
۱۳۸۴ ۱۲۲,۵۹۲ ۳۶,۷۷۸ ۴۴۱,۳۳۱ ۱۲۲,۸۹۰ ۳.۵۹
۱۳۸۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۶۷ ۳.۲۱
۱۳۸۶ ۱۸۳,۰۰۰ ۵۴,۹۰۰ ۶۵۸,۸۰۰ ۱۹۰,۶۷۸ ۳.۴۶
۱۳۸۷ ۲۱۹,۶۰۰ ۶۵,۸۸۰ ۷۹۰,۵۶۰ ۲۳۱,۶۴۹ ۳.۴۱
۱۳۸۸ ۲۶۳,۵۲۰ ۷۹,۰۵۶ ۹۴۸,۶۷۲ ۲۸۸,۰۰۰ ۳.۲۹
۱۳۸۹ ۳۰۳,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰ ۱,۰۹۰,۸۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ ۲.۵۱
۱۳۹۰ ۳۳۰,۳۰۰ ۹۹,۰۹۰ ۱,۱۸۹,۰۸۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۱.۸۹
۱۳۹۱ ۳۹۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱.۵۴
۱۳۹۲ ۴۸۷,۱۲۵ ۱۴۶,۱۳۸ ۱,۷۵۳,۶۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱.۶۷
۱۳۹۳ ۶۰۸,۹۰۶ ۱۸۲,۶۷۲ ۲,۱۹۲,۰۶۲ ۹۴۶,۰۰۰ ۲.۳۲
۱۳۹۴ ۷۱۲,۴۲۵ ۲۱۳,۷۲۸ ۲,۵۶۴,۷۳۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۲.۷۴
۱۳۹۵ ۸۱۲,۱۶۶ ۲۴۳,۶۵۰ ۲,۹۲۳,۷۹۸ ۱,۱۷۱,۰۰۰ ۲.۵۰
۱۳۹۶ ۹۲۹,۹۳۱ ۲۷۸,۹۷۹ ۳,۳۴۷,۷۵۲ ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱.۸۷
۱۳۹۷ ۱,۱۱۴,۰۵۶ ۳۳۴,۲۱۷ ۴,۰۱۰,۶۰۲ ۳,۱۹۳,۰۰۰ ۱.۲۶
۱۳۹۸ ۱,۵۱۶,۸۸۲ ۴۵۵,۰۶۵ ۵,۴۶۰,۷۷۵ ۴,۶۹۷,۶۰۰ ۱.۱۶
۱۳۹۹ ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۵۷۳,۱۲۸ ۶,۸۷۷,۵۳۷ ۱۰,۵۷۷,۵۰۰ ۰.۶۵
۱۴۰۰ ۲,۶۵۵,۴۹۲ ۷۹۶,۶۴۸ ۹,۵۵۹,۷۷۱ ۱۱,۵۲۸,۲۵۰ ۰.۸۳
۱۴۰۱ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۱,۲۵۳,۹۲۵ ۱۵,۰۴۷,۱۰۰ ۱۷,۵۴۶,۲۰۰ ۰.۸۶

جدول حداقل حقوق سالهای ۹۰ الی ۱۴۰۰

سال حداقل دستمزد ماهیانه (ریال)
سال ۹۰ ۳.۳۰۳.۰۰۰
سال ۹۱ ۳.۸۹۷.۰۰۰
سال ۹۲ ۴.۸۷۱.۲۵۰
سال ۹۳ ۶.۰۸۹.۰۶۰
سال ۹۴ ۷.۱۲۴.۲۵۰
سال ۹۵ ۸.۱۲۱.۶۶۰
سال ۹۶ ۹.۲۹۹.۳۱۰
سال ۹۷ ۱۱.۱۴۰.۵۶۷
سال ۹۸ ۱۵.۱۶۸.۸۲۰
سال ۱۳۹۹ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰
سال ۱۴۰۰ ۲۶.۵۵۴.۹۲۵

 

قیمت سکه قدیم در سال ۱۳۹۷

۹۷/۰۱/۳۱ یک‌میلیون و ۷۵۱ هزار تومان

۹۷/۰۳/۳۰ دو میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

۳۱ شهریورماه ۹۷ برابر ۴/۲۰۴/۰۰۰

۳۰ آذر ۹۷ برابر ۳۲,۲۵۰,۰۰۰

۲۹ اسفند ۹۷ برابر ۴ میلیون ۳۹۴ هزار تومان

قیمت سکه قدیم در سال ۱۳۹۸

۳۱ فروردین ۹۸ برابر ۴ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان

۳۰ خرداد ۹۸ برابر ۴ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان

۳۰ شهریور ۹۸ برابر ۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان

۳۰ آذر ۹۸ برابر ۴،۵۰۵،۰۰۰

۲۹ اسفند ۹۸ برابر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

قیمت سکه قدیم در سال ۱۳۹۹

۳۰ فروردین ۹۹ برابر ۶ میلیون ۵۷ تومان

۳۱ خرداد ۹۹ برابر ۷,۷۵۰,۰۰۰

۳۰ شهریور ۹۹ برابر ۱۲,۴۰۰,۰۰۰

۳۰ آذر ۹۹ برابر  ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۳۰ اسفند ۹۹ برابر ۱۰.۷۶۰.۰۰۰

قیمت سکه قدیم در سال ۱۴۰۰

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ برابر ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ برابر  ۱۱.۲۰۰.۰۰۰

۳۰ آذر ۱۴۰۰ برابر ۱۲ میلیون ۷۹۵ هزار تومان

۲۹ اسفند ۱۴۰۰ برابر ۱۲ میلیون و ۶۸ هزار تومان

قیمت سکه قدیم در سال ۱۴۰۱

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ برابر ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر ۱۵ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ برابر ۱۳  میلیون و ۴۵۰ هزار

۳۰ آذر ۱۴۰۱ برابر ۱۷.۹۹۶.۰۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۰۰۰.۰۰۰

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ