زمین چند قمر دارد / سیاره زمین دارای چند قمر است

0

زمین چند قمر دارد مطالعات نهم سیاره زمین چند قمر دارد زمین چند تا قمر دارد کره ی زمین چند قمر دارد کره زمین چند قمر دارد  زمین چند قمر مصنوعی دارد

زمین چند قمر دارد

در دوره ابتدایی آموختید که سیارات از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردش‌اند و ممکن است دارای یک یا چند قمر نیز باشند

به جرمی آسمانی که تحت تأثیر نیروی گرانش، به دور یک سیاره در گردش است، قمر گفته می‌شود. زمین تنها دارای یک قمر است که ماه نام دارد. ماه با تندی متوسط یک کیلومتر در ثانیه در مدار بیضی به دور زمین می‌گردد. فاصلهٔ متوسط مدار چرخش ماه به دور زمین حدود ۳۸۰۰۰۰ کیلومتر است. ماهواره‌ها نیز به‌عنوان قمرهای مصنوعی در مدارهای معین به دور زمین می‌چرخند (شکل زیر). آنها بر اساس نوع مأموریت و کاربرد در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می‌گردند.

سوالات مطالعات نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ