هر گره دریایی چند کیلومتر است

0

هر گره دریایی معادل چند کیلومتر است هر گره دریایی چند کیلومتر بر ساعت است سرعت کشتی چند کیلومتر است

هر گره دریایی چند کیلومتر است

واحد اندازه‌گیری مسافت را بر دریا گره می‌نامند که خود معادل ۱۸۵۲ متر است و به استعاره در غرب نات نامگذاری نموده‌اند که در ترجمه نات به معنای گره می‌باشد و بر اساس لغتنامه دهخدا، گره نامی پارسی است و ریشه در پارسی باستان دارد.

هر یک گره دریایی knot برابر است با ۱.۸۵۲ کیلومتر بر ساعت ( kilometer/hour)

هر گره دریایی چند مایل است

هر گره دریایی (knot) برابر است با ۱.۱۵ مایل بر ساعت ( mile/hour)

۱۱۰ گره دریایی چند کیلومتر است

۱۱۰ گره درایی برابر است با ۲۰۳ کیلومتر

گره دریایی

هر گره دریایی چند متر بر ثانیه است

هر گره دیایی knot برابر است با ۰.۵۱۴ متر بر ثانیه ( meter/second)

هر گره برابر ۱۸۵۲ متر در ساعت است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ