نماز جمعه چند رکعت است نماز جمعه چند قنوت دارد

0

نماز جمعه چند رکعت است

نماز جمعه نمازی است که مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جای نماز ظهر برگزار می‌کنند. این نماز باید حتماً به صورت جماعت خوانده شود و به تنهایی نمی‌توان آن را خواند. نماز جمعه در نزد بسیاری از شیعیان واجب تخییری است و حضور در آن در زمان غیبت امام واجب نیست و معنای آن این است که مکلَف در ادای فریضه واجب ظهر جمعه بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است. ولی در نزد اهل سنت واجب عینی است و باید حتماً در آن شرکت کنند.

نماز جمعه دارای ۲ رکعت است. بخاطر اینکه این نماز به جای نماز ظهر خوانده میشود، بجای دو رکعت باقیمانده از نماز ظهر، دو خطبه خوانده میشود که گوش دادن و دقت کردن به محتوای خطبه ها واجب است و فرد شرکت کننده در نماز جمعه باید با توجه کافی به خطبه ها گوش داده و سپس همراه با جماعت دو رکعت نماز ظهر بخواند.

نماز جمعه

نماز جمعه چند قنوت دارد

نماز جمعه دو قنوت مستحبی دارد، یکی در رکعت اول، قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم، پس از رکوع. خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است و ترتیب اعمال در نماز جمعه بدین شرح است: تکبیرهالاحرام، حمد و سوره جمعه ، قنوت، رکوع، دو سجده، حمد و سوره منافقون، رکوع، قنوت، دو سجده، تشهد و سلام.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ