ازدواج رئیس کلیسا با ۴۰ زن و دختر !

0

کلیسای مورمونها اعتراف کرد که مؤسس این فرقه با حدود ۴۰ زن ازدواج کرده، که یکی از آنان دختری ۱۴ ساله بود.

العالم، کلیسای موسوم به “عیسی مسیح قدیسان آخر الزمان” (مورمونها) در ایالت یوتای آمریکا سرانجام پس از ۲۰۰ سال اعتراف کرد که مؤسس این فرقه با چهل زن ازدواج کرده بود و نه یک زن.

این کلیسا در مطلبی تحت عنوان “تعدد همسران در کرتلند و نوو” اذعان کرد که “ژوزف اسمیت” مؤسس این کلیسا چندین همسر داشت و در روزهای آخر نیز به اطرافیانش اجازه چند همسری داده بود.

در این مطلب تأکید شده است که برآوردهای انجام شده حاکی است که وی بین ۳۰ تا ۴۰ همسر داشت.

این فرقه آمریکایی به دلیل نحوه تعامل با زنان و سیاهپوستان و جلوگیری از رسیدن آنان به درجات بالا در این کلیسا تا سال ۱۹۷۸، به شدت با انتقاد مواجه شد.

سن زنان اسمیت بین ۲۰ و ۴۰ سال عنوان شده است ولی در یک مورد استثنا وی با دختر یکی از دوستان نزدیکش ازدواج کرد که ۱۴ سال داشت.

کلیسای مورمونها در سال ۱۸۳۰ تأسیس شد، و در سال ۱۸۹۰ و در پی تهدید دولت وقت آمریکا مبنی بر حذف عنوان ایالت از یوتا، مجبور شد قانون چند همسری را لغو کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ