گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت میکنند

0

گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت میکنند را در سایت ساتین مشاهده کنید.

تعدادی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می‌کنند، …………… نامیده می‌شوند.

پاسخ جستجوی شما: «شورا» یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ