یکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های مشروطه

0

یکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های مشروطه را در سایت ساتین مشاهده کنید.

یکی از ضعف‌های تکنیکی در اغلب داستان‌های دوران مشروطه، ……………… در بعضی صحنه‌های داستان او سخن گفتن او با خواننده است که امروز کابرد چندانی ندارد.

در اکثر داستان‌های دوران مشروطه یکی از ضعف‌ها، حضور راوی سوم شخص در صحنه‌های داستان و سخن گفتن او با خواننده است.

پاسخ تشریحی : حضور راوی سوم شخص

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ