چه خبر از کنتور سازی؟

0
شرکت ۲ میلیارد تومانی کنتور سازی ایران برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه مبلغ ۱۱۰۹  ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی موفق به تحقق تنها ۳ درصد از این مبلغ شده است.
این شرکت که در عملکرد دوره ۳ ماهه موفق به تحقق ۱۲ درصد از فروش و بهای تمام شده، ۱۱ درصد از سود ناخالص و سود عملیاتی شده است در نظر دارد میزان ۱۰ درصد سود خالص دوره را به عنوان سود تقسیمی میان سهامداران تقسیم نماید.
“آکنتور” در تمام اطلاعیه های پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان را به مبلغ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد نموده بود که بر اساس صورتهای حسابرسی پایان سال ۹۱ به مبلغ ۳ میلیارد و ۳ میلیون تومان محقق گردید. در اطلاعیه حاضر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت مزبور برای سال مالی ۹۲ همچنان مبلغ ۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ