مصاحبه تکان دهنده مرتضی پاشایی درباره ناصر حجازی

0

مرتضی پاشایی در این مصاحبه به این اشاره کرده که چرا برای ناصر حجازی ترانه خوانده است:

همسر مرتضی پاشایی مراسم ختم مرتضی پاشایی درگذشت مرتضی پاشایی بیماری مرتضی پاشایی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ