طبایع با آن هم خانواده است

0

طبایع با آن هم خانواده است را در سایت ساتین مشاهده کنید.

طبایع با آن هم خانواده است

کلمه “طبایع” با کلمات زیر هم خانواده است:

«طبیعت، طبیعی، طبع.»

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ