بخیه زایمان طبیعی کی میفته

0

بخیه زایمان طبیعی کی میفته را در سایت ساتین مشاهده کنید.

بخیه زایمان طبیعی کی میفته

به طور کلی، بخیه های زایمان طبیعی بین ۲ تا ۴ هفته طول می کشد تا به طور کامل جذب یا کشیده شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ