فطریه هر نفر چقدر است سال ۱۴۰۳

0

مبلغ فطریه هر نفر چقدر است ، فطریه هر نفر امسال چقدر است ، مبلغ زکات فطریه برای هر نفر چقدر است

فطریه هر نفر چقدر است سال ۱۴۰۳

اعلام میزان فطریه امسال از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی

بر اساس نظر آیت‌الله مکارم شیرازی زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۶۵ هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان است.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۱۶ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۹۶۰ هزار تومان است.

میزان فطریه میزان زکات فطره مبلغ فطریه

فطریه امسال چقدر است آیت الله سیستانی

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را اعلام کرد؛ از ۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

پول فطریه امسال چقدر است

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است:

میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان است.

کفاره یک روز روزه عمد، ۹۶۰ هزار تومان و کفاره یک روز روزه عذر، ۱۶ هزار تومان می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ