اگر زن بازنشسته باشد حقوق بازنشستگی شوهر به او میرسد؟

0

اگر زن شاغل باشد حقوق بازنشستگی شوهر به او میرسد؟ ، حقوق مستمری شوهر به زن شاغل

اگر زن بازنشسته باشد حقوق بازنشستگی شوهر به او میرسد؟

بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستم. و خانم من بازنشسته آموزش و پروش می باشد که تحت تکفل من نیست می باشد

سوال: آیا در صورت فوت من مستمری بازمانده به خانم بنده پرداخت می گردد؟

جواب : بله

سوال : اگر خانمی که خود شاغل و بیمه تامین اجتماعی می باشد، همسرش فوت کند و همسرش مستمری بگیر تامین اجتماعی بوده باشد، آیا مستمری به زن تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب : باتوجه به اینکه جنابعالی شاغل هستید مستمری به نظر میرسه در صورتی که در بین خانواده متوفا فرزند مجرد وجود داشته باشد و از هیچ نهاد یا ارگان و یا بیمه ای دیگر حقوق دریافت ننماید مستمری مترفا به همسر وی تعلق میگیرد

سوال : زن و شوهر هر دو بازنشسته هستند (بدون فرزند) و هر دو از تامین اجتماعی مستمری میگیرند. مستمری زن ۴ میلیون و مستمری مرد ۱۰ میلیون است. در صورت فوت شوهر، حقوق او به زنش میرسد؟

جواب : اگر پرداخت مستمری از دو بیمه متفاوت باشند امکان گرفتن هر دو مستمری وجود دارد.

سوال : اگر زن و شوهر هر دو حقوق گیر دولت باشند و مرد فوت کند، حقوق بازنشستگی مرد به زن داده میشود یا قطع میشود؟ فرزند هم داریم دختر مجرد و پسرم دانشجو و مجرد است.

جواب : بله میرسه

قوانین و مقررات تامین اجتماعی حقوق متوفی حقوق بازنشستگی بعد از فوت

به موجب بند یک ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و آئین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن ۹۳ قوه قضائیه، ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلقه به آنان نخواهد بود.

بر این اساس حتی کسانی که در گذشته نیز به دلیل ازدواج مستمری‌شان قطع شده است از تاریخ تصویب این قانون یعنی هفتم اردیبهشت ماه ١٣٩٢ امکان مراجعه به شعب تامین اجتماعی و برخورداری از مزایای مستمری برایشان فراهم است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ