نکات مهم مهریه را که تا حالا نمی دانستید

0

نکات مهم مهریه را که تا حالا نمی دانستید

در صورتیکه مهریه تعیین شده باشد:

در طلاق :

در صورت نزدیکی ←کل مهر
در صورت عدم نزدیکی ← نصف مهر

در فسخ:

در صورت نزدیکی ← کل مهر
در صورت عدم نزدیکی:
۱- دلیل فسخ عنن(ناتوانی جنسی مرد) باشد – نصف مهر
۲- دلیل فسخ غیر از عنن(ناتوانی جنسی مرد) باشد – مهر ندارد

در فوت :

در صورت نزدیکی ←کل مهر
در صورت عدم نزدیکی ← کل مهر

در موقعی که مهریه تعیین نشده باشد:

در طلاق :

در صورت نزدیکی ←مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی← مهر المتعه

در فسخ :

در صورت نزدیکی ← مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی←مهر ندارد

در فوت :

در صورت نزدیکی ←مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی ←مهر ندارد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ