آصف بن برخیا کیست

0

عاقبت آصف بن برخیا – ذکر آصف بن برخیا – آصف بن برخیا جن بود

آصف بن برخیا کیست

آصِف بن بَرخیا بن سمعیا وصی حضرت سلیمان (ع)  که اسم اعظم خداوند را می‌دانست. نام او را ناطورا نیز ذکر کرده‌اند. مورخان، آصف را پسرخاله و یا خواهرزاده حضرت سلیمان (ع) دانسته‌اند. آصف همچنین دوست، وزیر و کاتب سلیمان (ع) نیز بود.

حضرت سلیمان (ع) در اواخر عمر خود بنابر دستور الهی آصف را وصیّ خود قرار داد و مواریث، نور و حکمت را به او واگذار کرد. آصف نیز در هنگام وفات بنابر دستور الهی همه آنچه در دستش بود را به فرزندش «صفوراء» داد و او را وصی خود قرار داد. البته براساس برخی نقل‌ها آصف پس از خود، حضرت زکریا را وصی خویش نمود.

در مورد آصف نقل شده که از اسم اعظم خداوند اطلاع داشت و هر زمان دعایی داشت، مستجاب می‌شد. از امام باقر (ع) نقل شده که اسم اعظم خداوند ۷۳ حرف است و آصف تنها یک حرف از آنرا می‌دانست.

براساس برخی منابع، پس از وفات سلیمان (ع)، ابلیس حیله‌ای به‌کار گرفت تا بگوید سلیمان به وسیله سحر و جادو چنین قدرت یافته بود. ابلیس سحر و جادو را در کتابی نوشت و در پشت آن آورد که این علومی است که آصف بن برخیا برای پادشاه سلیمان(ع) نوشته است.

آصف و عرش ملکه سبأ

بنابر آیات قرآن حضرت سلیمان(ع) خواستار آوردن تخت پادشاهی ملکه سبأ شد. یکی از جنیان گفت که قبل از بلند شدن حضرت سلیمان(ع) آن‌را می‌آورد. فرد دیگری که آگاه به کتاب بوده، گفت پیش از چشم برهم زدن سلیمان(ع)، تخت را حاضر می‌کند و این‌کار را انجام داد. قرآن از این فرد نام نبرده است. با این حال بنا به نظر مشهور مفسران این شخص را آصف بن برخیا دانسته‌اند. همچنین برخی این فرد را خود حضرت سلیمان(ع) و برخی آن‌را حضرت خضر(ع) دانسته‌اند.

منبع : ویکی شیعه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ