فروش اقساطی فردا موتورز (فروردین ۱۴۰۳)

0

شرایط فروش اقساطی فردا موتورز در سال ۱۴۰۳

فروش ۳ خودروی فردا موتورز با شرایط سال قبل (۱۴ فروردین ۱۴۰۳) + شرایط و قیمت

 دور جدید فروش خودروهای فرداموتورز در سال ۱۴۰۳

در این طرح فروش خودرو‌های FMC T۵، FMC ۵۱۱ و SUBA M۴ با اقساط ۱۲ ماهه و تحویل ۱۲۰ روزه کاری قابل خرید است.

پیش پرداخت خرید FMC ۵۱۱ معادل ۳۳۲ میلیون تومان، FMC T۵ معادل ۵۳۶ تومان و SUBA M۴ معادل ۶۹۶.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سود مشارکت در این طرح ۱۸ درصد و تحویل ۱۲۰ روز کاری اعلام شده است.

قیمت محصولات فردا موتورز فروش اقساطی فردا موتورز فروش اقساطی خودرو

شرایط فروش ۳ خودرو فرداموتورز با اقساط ۱۲ ماهه و تحویل ۱۲۰ روزه فروردین ۱۴۰۳

خودرو خودرو SUBA M4 خودرو FMC T5 خودرو FMC 511
پیش پرداخت ۶۹۶.۵ ۵۳۶ ۳۳۲
پرداخت یک ماهه ۲۹۸.۵ ۱۳۴ ۸۳
مبلغ اقساط (ماهانه) ۸۴-۱۲ ماهه ۵۶.۵-۱۲ ماهه ۳۴.۳-۱۲ ماهه
مانده زمان تحویل ۱۸۱.۷ ۱۲۳ ۷۵.۷
قیمت نهایی ۲.۱۸۵ ۱.۴۷۱ ۹۰۲
سود مشارکت ۱۸ درصد ۱۸ درصد ۱۸ درصد
تحویل ۱۲۰ روز کاری ۱۲۰ روز کاری ۱۲۰ روز کاری

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ