فطریه جنین در شکم مادر چقدر است

0

فطریه جنین در شکم مادر چقدر است را در سایت ساتین مشاهده کنید.

ایا فطریه به جنین در شکم مادر تعلق می گیرد

آیا باید برای جنین در شکم مادر (چه قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن ) زکات فطره پرداخت نمود؟

فطریه جنین در شکم مادر خامنه ای

آیا برای جنین لازم است فطریه پرداخت شود؟

– فطریه‌ی جنین واجب نیست.

حکم فطریه جنین در شکم مادر از نظر صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی فرموده اند:

فطریه واجب نیست.

فطریه عکس جنین زکات فطره پاسخ سوالات شرعی احکام فطریه

حکم فطریه جنین در شکم از نظر آیت الله حسین مظاهری

آیت الله حسین مظاهری درمورد فطریه جنین در شکم مادر می فرمایند:

پرداخت فطریه لازم نیست، ولی بهتر است برای محافظت او پرداخت شود.

حکم فطریه جنین در شکم از نظر مکارم شیرازی

پرسش : آیا باید برای جنین در شکم مادر (چه قبل از دمیده شدن روح یا بعد از آن ) زکات فطره پرداخت نمود؟

پاسخ : فطریه بر جنین درون شکم مادر واجب نمی شود.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ