در چه صورت فطریه مهمان بر عهده میزبان است

0

در چه صورت فطریه مهمان بر عهده میزبان است

پاسخ مکارم شیرازی به سوال در چه صورت فطریه مهمان بر عهده میزبان است

پرداخت فطریه ی میهمان به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

میهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب‌خانه واردشده و نان‌خور او محسوب می‌شود (یعنى تصمیم دارد مدتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عید دعوت‌شده فطره او بر میزبان واجب نیست و درصورتی‌که بدون رضایت صاحب‌خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.

آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحبخانه است؟

فطره میهمان بر عهده صاحب خانه نیست، مگر اینکه براى چند شب میهمان او باشد، به طوری که نان خور او محسوب شود.

حداقل مدّت زمانى که باید شخصى میهمان صاحب‌خانه باشد تا نان‌خور او محسوب شود، چند شبانه‌روز است؟

در فرض سؤال، چهار پنج روز کافى است.‌

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ