نسبت دو زاویه مکمل ۴ به ۵ است اندازه زاویه بزرگتر را به دست آورید

0

نسبت دو زاویه مکمل ۴ به ۵ است اندازه زاویه بزرگتر را به دست آورید

برای بدست آوردن اندازه زاویه بزرگتر بصورت زیر عمل می کنیم.

اول میایم یک جدول تناسب سه تایی میکشیم

بعد ۴ رو بالا میزاریم

و ۵ رو پایین ۴

میایم ۵+۴ =۹ میشه ۹ و ۹ رو پایین میزاریم

جلوی ۹ ۱۸۰ میزاریم و میگیم ۹ ضربدر چه عددی میشه ۱۸۰. ۲۰

۵×۲۰=۱۰۰
۴×۲۰ =۸۰

زاویه بزرگ ۱۰۰
زاویه کوچک ۸۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ