برای رسم زاویه راست از چه چیزی استفاده می کنیم

0

برای رسم زاویه راست از چه چیزی استفاده می کنیم

برای تشخیص زاویه راست از …….. استفاده می‌شود.

۱ )  گونیا

۲ ) پرگار

۳ ) خط‌کش

۴ ) شاقول

پاسخ تشریحی :

برای تشخیص زاویه راست از گونیا یا نقاله استفاده می‌شود.

در ریاضی برای تشخیص زاویه راست از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنیم؟

۱ ) شاقول

۲ ) گونیا

۳ ) زاویه قائمه

۴ ) خط کش

پاسخ تشریحی :

وسیله تشخیص زاویه‌ی راست در ریاضی گونیا می‌باشد و شکل آن در مقابل آمده است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ