جرم یک سوزن ته گرد با ترازوی آشپزخانه

0

جرم یک سوزن ته گرد را چگونه با ترازوی آشپزخانه

پاسخ : تعداد مشخصی سوزن ته گرد، در حدی که ترازو عدد نشون بده (مثلا ۵۰۰ تا) روی صفحه میذاریم. عدد بدست اومده رو بر تعداد سوزن ها تقسیم میکنیم (این که یکی یکی باید سوزن ها رو بشمارین نادیده بگیرید)

جرم یک سوزن ته گرد را چگونه میتوان با یک ترازو ی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟

جواب : تعداد مشخصی سوزن را روی ترازو قرار داده و وزن آن را اندازه گیری می کنیم. سپس وزن به دست آمده را بر تعداد سوزن ها تقسیم کرده تا وزن هر سوزن به دست آید.

مثال: اگر جرم ۵۰ عدد سوزن ۲۰۰ گرم شد، جرم هر سوزن ۴ گرم خواهد بود.

چگونه می‌توان جرم یک سوزن ته گرد را به کمک یک ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کرد؟

اول باید تعداد سوزن ها را اندازه گیری کنیم و میانگین عدد های حاصل از اندازه گیری را تقسیم بر همان مقدار که سوزن داریم میکنیم نکته: اگر در بین عدد های بدست اومده چند تا سوزن با بقیه اختلاف زیادی داشت اونها رو در میانگیری حساب نمی‌کنیم و کنار میگذاریم تا جرم یک سوزن بدست اید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ