قارچ انرژی خود را از چه چیزی به دست می آورد

0

قارچ انرژی خود را از چه چیزی به دست می آورد

قارچ های تجزیه کننده از بقایای جانداران برای تامین انرژی خود و تولید مثل استفاده میکنند. انها با هاگ تولید مثل کرده و تکثیر میشود. این قارچ ها مواد آلی جانداران را به مواد معدنی تبدیل میکنند و به خاک باز میگردانند.

ایا قارچ ها میتوانند انرژی مورد نیاز خود را از میوه و یا نان بدست اورند؟

بله. قارچ ها میتوانند انرژی مورد نیاز خود را از میوه و یا نان به دست اورند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ