تعداد دندان های انسان چند عدد است

0

تعداد دندان های انسان بزرگسال چند عدد است علوم هفتم

دندان پیش : ۸ عدد

دندان نیش : ۴ تا

دندان آسیای بزرگ : ۱۲عدد

دندان آسیای کوچک : ۸ تا

دندان‌های پیش دارای لبه‌ٔ تیز و مسطح می‌باشند و برای بریدن غذا به کار می‌روند.

دندان‌های نیش دارای نوک تیز هستند و برای سوراخ کردن، خرد کردن یا پاره کردن غذا استفاده می‌شوند.

دندان‌های آسیای کوچک دارای دو برآمدگی سطحی

دندان‌های آسیای بزرگ دارای چهار یا پنج برآمدگی سطحی هستند و وظیفه‌ٔ آسیای کردن غذا را بر عهده دارند.

علوم هفتم دهان و دندان

انسان بالغ، دارای …….. نوع دندان است که تعداد آن ……. تا بوده و دندان‌های ………….. بیشترین نقش را در آسیاب و له کردن غذا دارد.

۱ ) چهار – ۳۰ – پیش

۲ ) سه – ۳۲ – نیش

۳ ) چهار – ۳۰ – نیش

۴ ) سه – ۳۲ – آسیا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ