قیمت محصولات ایران تایر ۳۳ درصد افزایش یافت (اردیبهشت ۱۴۰۳)

0

قیمت محصولات ایران تایر ۳۳ درصد افزایش یافت (اردیبهشت ۱۴۰۳)

دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

تاریخ دریافت مجوز
۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تاریخ مؤثر اعمال مجوز
۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مرجع صادر کننده مجوز
هیات مدیره

تغییرات

نوع محصول/خدمت
انواع تایر وتیوب وفرآورده

نرخ قبلی
۱,۲۸۸,۶۲۵ ریال

نرخ جدید
۱,۷۱۳,۸۷۱ ریال

مشخصات محصول

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل

۲۴,۶۷۳,۳۳۲ میلیون ریال

نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل

۱۰۰ درصد

شرح

با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش دستمزد و نرخ مواد اولیه و اثر تورمی سایر هزینه های تولید، طبق بررسی های انجام شده و براساس چارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ فروش کلیه محصولات این شرکت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ تا ۳۳ درصد افزایش می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ