هر رول کاغذ دیواری چند متر است

0

هر رول کاغذ دیواری برای چند متر مربع است

هر یک رول کاغذ دیواری چند متر است

هر یک رول های کاغذ دیواری در ایران ۵ متر مربع است یعنی هر رول ۵۳ سانت و طول هر رول ۱۰ متر است. البته با توجه به مقدار پرت کاغذ در هنگام نصب هر رول کاغذ دیواری حدودا ۴ تا ۴.۵ متر از دیوار را پوشش می‌دهد.

در بازار کاغذ دیواری هایی با عرض ۷۰، ۱۰۰ و حتی ۱۰۶ سانتی متر و طول ۱۵ متر نیز وجود دارد با این حال رول هایی با عرض ۵۳ سانتی متر کمترین میزان دور ریز را در میان سایر متراژ رول کاغذ دیواری خواهند داشت.

برای محاسبه تعداد رول مورد نیاز برای کاغذ دیواری ابتدا باید طول دیوار خانه خود را بدانید و در صورت انتخاب یک کاغذ دیواری با ابعاد ۵۳ در ۱۰۰۰ سانتی متر، این طول را بر عدد ۱.۵ تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر طول دیوار ۵ متر و عرض کاغذ دیواری ۵۳ سانتیمتر است، باید عدد ۵ را بر ۱.۵ تقسیم کنید. حاصل این تقسیم عدد ۳.۳۳ خواهد بود. پس برای دیوار خانه شما چیزی حدود ۴ رول کاغذ دیواری نیاز است.

کاغذ دیواری اتاق خواب کاغذ دیواری

برای اتاق خواب ۱۲ متری، چند رول کاغذ دیواری لازم است ؟

برای محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز برای یک اتاق ۱۲ متری، لازم است که محیط آن را به دست آورید. محیط یک اتاق مجموع طول و عرض آن است؛ بنابراین یک اتاق ۱۲ متری با عرض ۳ متر و طول ۴ متر، محیطی برابر ۱۴ متر دارد. البته یکی از مواردی که هنگام اندازه‌گیری دقیق محیط دیوار باید در نظر بگیرید، درب و پنجره یا فضاهای بازشو اتاق هستند که نباید با کاغذ دیواری پوشش داده شوند. یعنی شما باید طول درب و پنجره یا آن فضاهای مخصوص را از محیط کل دیوار کم کنید تا اندازه‌گیری شما دقیق‌تر شود.

اگر فرض را بر این بگذاریم که شما یک کاغذ دیواری با عرض ۷۰ سانتی متر تهیه کرده‌اید و اتاق شما هیچ درب پنجره ای ندارد؛ در این صورت باید عدد ۱۴ را بر ۲.۱ تقسیم کنید. حاصل این تقسیم ۶.۶۶ است. این عدد بدین معناست که شما حدوداً به ۷ رول کاغذ دیواری برای اتاق نیاز دارید.

در صورت انتخاب کاغذ دیواری با عرض ۵۳ سانتی متر هم، باید عدد ۱۴ را بر ۱.۵ تقسیم کنید. عددی که به دست می‌آید ۹.۱ است که با گرد کردن آن به سمت بالا، عدد ۱۰ به دست می‌آید.

در محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری برای پوشش یک اتاق، ابتدا باید مساحت دیوارهای اتاق را محاسبه کنید. این محاسبات به شما کمک می‌کند تا بتوانید تعداد رول‌های لازم برای پوشش تمام دیوارها را به درستی تخمین بزنید:

۱. اندازه‌گیری طول و عرض هر دیوار به واحد متر: قبل از هر چیز، شما باید طول و عرض هر دیوار اتاق را به واحد متر اندازه‌گیری کنید. برای مثال، فرض کنید دیوار اول ۴ متر طول و ۲.۵ متر عرض داشته باشد.

۲. محاسبه مساحت هر دیوار: برای هر دیوار، طول و عرض را با هم ضرب کنید تا مساحت هر دیوار به متر مربع بدست آید. برای مثال، مساحت دیوار اول برابر است با ۴ × ۲.۵ = ۱۰ متر مربع.

۳. جمع کردن مساحت همه دیوارها: حالا مساحت هر دیوار اتاق را جمع کنید تا مساحت کل دیوارها را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر اتاق شامل ۴ دیوار با مساحت‌های ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۲ متر مربع باشد، مساحت کل دیوارها برابر است با ۱۰ + ۱۲ + ۱۵ + ۱۲ = ۴۹ متر مربع.

حالا که شما مساحت کل دیوارهای اتاق را به دست آورده‌اید، می‌توانید به محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری بپردازید.

۱. تقسیم مساحت کل دیوارهای اتاق بر مساحت یک رول کاغذ: با تقسیم مساحت کل دیوارهای اتاق بر مساحت یک رول کاغذ دیواری (طول ضرب در عرض)، تعداد رول‌های لازم برای پوشش تمام دیوارها را به دست خواهید آورد.

۲. گرد کردن به بالا: نتیجه حاصل را به بالا گرد کنید تا به تعداد کل رول‌های مورد نیاز برای پوشش تمام دیوارهای اتاق برسید.

۳. افزودن رول‌های اضافی: به منظور پوشش مشکلات احتمالی بهتر است ۱-۲ رول اضافی به تعداد حاصل شده اضافه شود.

به این ترتیب، با انجام این محاسبات، شما قادر خواهید بود به درستی تعداد رول‌های کاغذ دیواری لازم برای پوشش تمام دیوارهای اتاق خود را تخمین بزنید.

از دیگر موارد حائز اهمیت در محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز، کم کردن مساحت پنجره‌ها، درب‌های ورودی و … است؛ به عنوان مثال، در صورت وجود پنجره‌ای با طول ۳ متر و عرض ۲ متر، حدودا یک و نیم رول از تعداد رول مورد نیاز برای خرید کم می‌شود. ارتفاع دیوارها را نیز بدون در نظر گرفتن قرنیزها اندازه گیری کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ