اولین شرط بقای هر جامعه چیست

0

اولین شرط بقای هر جامعه چیست

اولین شرط بقای جامعه چیست؟

۱ )  جمعیت کافی در یک جامعه (جواب صحبح)

۲ ) نشاط، سرزندگی و شادابی اعضای جامعه

۳ ) انتقال عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای خود به افراد

۴ ) تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه

اولین شرط بقای هر جامعه‌ای، جمعیت آن است و بدون وجود جمعیت کافی در یک جامعه، فعّالیت‌های آن دچار اختلال می‌شود. در صورتی که جمعیت یک جامعه منقرض گردد، آن جامعه نابود می‌شود و از بین می‌رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ