چرا موقعیت بندرگاهی برای کشورها اهمیت زیادی دارد

0

چرا موقعیت بندرگاهی برای کشورها اهمیت زیادی دارد

چرا موقعیت بندرگاهی برای کشورها اهمیت زیادی دارد؟

۱ ) کانون اتصال قاره‌ها هستند.

۲ )  استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی را میسّر می‌سازد. (جواب صحیح)

۳ ) انبار مهم منابع انرژی در جهان هستند.

۴ ) وجود جزایر ماهی گیری

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ