زندگی همیاری چیست

0

زندگی همیاری چیست

زندگی همیاری زندگی هستش که هر دو جانور در آن سود می‌برند بله مثلا مورچه و شته .

مورچه شته ها رو به لانه خود می‌برند تا شته ها آن شهدی که دفع می‌کنند رو بخورن و شته ها هم از دست شکار چی ها در امان می‌ماند پس هردو سود میبرن.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ