روز کنکور چی بپوشم

0

برای روز کنکور چی بپوشم

ولی خدایی من به تنها چیزی که تا شب قبل کنکور فکر نکردم لباس سر جلسه بود

*

واقعا روز کنکور دغدغه ات لباسه ؟ خیلی سرخوشی

*

خانم ها با مقنعه و لباسای عادی یه چی بپوش راحت باشی

*

نه فقط مقنعه بپوش حتما …حالا سعی کن لباست موجه باشه گیر ندن اعصابت خورد بشه ولی گمونم نکنم گیر بده من یه مانتوی بالای زانو پوشیده بودم .. یچیزی بپوش که راحت باشی لباس تنگ نباشه

*

دمای شهرتونو ببین و متناسب با اون لباس بپوش نری اونجا سرما گرما رو مخت باشه پاک کن رو سوراخ کن نخ اویزون کن بنداز دور گردنت افتادنش وقتتو میگیره،میتونی دمپایی هم بپوشی حتی یکی از بچه ها با زیر شلواری اومده بود

*

چی بپوشم اخبار کنکور سراسری

پسرا دغدغه ندارن

پیراهن آستین کوتاه یا بلند یا تیشرت

شلوار کتان،جین یا پارچه ایی

به همین سادگی به همین خوشتیپی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ