کدام مرحله از کشش ایستا تا مرز درد پیش میرود

0

کدام مرحله از کشش ایستا تا مرز درد پیش میرود

کشش ایستا معمولاً همان چیزی است که اکثر مردم با شنیدن کلمه “کشش” به آن فکر می کنند. شما به یک حرکت کششی خاص انجام می دهید، آن را به مدت ۱۰ تا ۶۰ ثانیه در جای خود نگه دارید، سپس قبل از حرکت به کشش بعدی، آن را رها کنید.

به عنوان مثال، هنگام انجام حرکات کششی ایستاده چهار سر ران، یک زانو را خم می‌کنید، پای خود را از زمین بلند می‌کنید، پای بلند شده را با دست مخالف خود می‌گیرید و پاشنه خود را به سمت باسن خود می‌کشید و زمانی که کشش خوبی را احساس می‌کنید، موقعیت را در جای خود نگه می‌دارید.

کشش ایستا

ایجاد کشش تا مرز ایجاد درد مربوط به کدام مرحله از مراحل کشش ایستا است

مراحل کشش ایستا

الف–مرحله شروع.

ب-کشش آسان:در زمان شروع این مرحله عضله تا حدودی کشیده میشود.

ج-کشش توسعه یافته: شدت کشش دراین مرحله افزایش مییابد.

د-کشش مؤثر:این مرحله تا مرزدرد پیش میرود. اگر در هنگام این مرحله درد عارض شد از ادامه این مرحله پرهیز کنید

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ