معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

0

معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان نهم

معنی: هم جهان جلوه ‌ای از نور الهی است. خدا آن قدر در آفریده‌ها جلوه کرده و آشکار است که ما از فرط آشکار بودن خدا نمی ‌توانیم او را ببینیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ