پایگاه هشتم شکاری اصفهان کجاست +عکس

0

پایگاه هشتم شکاری اصفهان کجاست

پایگاه هشتم شکاری اصفهان ( شهید بابایی ) :

این پایگاه هوایی بزرگ در کنار فرودگاه بین المللی اصفهان واقع است و پایگاه هوایی مرکزی ایران به حساب می آید. این پایگاه قرارگاه اصلی و همچنین مرکز تعمیرات و اورهال اساسی جنگنده های اف – ۱۴ تامکت ایرانی میباشد و به دلیل داشتن اسکادران های بزرگ تامکت و تعداد زیادی جنگنده تامکت اف – ۱۴ از دیرباز شهرتی خاص در منطقه دارد. بسیاری از آموزشهای دانشجویان خلبانی در ایران در همین پایگاه انجام میشود و شبیه ساز پرواز پیشرفته جنگنده اف – ۱۴ تامکت در همین پایگاه استراتژیک مستقر است.

پایگاه هشتم شکاری اصفهان اخبار اصفهان

کاربری : نظامی و غیر نظامی

تعداد باند پروازی : ۲ باند

هواگردهای نظامی :

اسکادران ۸۱ شکاری اف – ۱۴ تامکت

اسکادران ۸۲ شکاری اف – ۱۴ تامکت

گردانی از اف – تی – ۷ های ایرگارد آموزشی

پایگاه هشتم شکاری اصفهان اخبار اصفهان
اصفهان
پایگاه هشتم شکاری اصفهان اخبار اصفهان
مجموعه اشیانه های پایگاه اصفهان
پایگاه هشتم شکاری اصفهان اخبار اصفهان
چند تامکت در جلوی اشیانه در اصفها
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ