جابربن حیان شاگرد کدام امام بود

0

 

جابربن حیان شاگرد کدام امام بود

جابربن حیان، شاگرد چه کسی بوده است؟

۱ )  امام صادق علیه السلام (جواب صحیح)

۲ ) ارسطو

۳ ) رازی

۴ ) ابن سینا

جابربن حیان شاگرد کدام امام معصوم بودند و آیۀ «قل ربّ زِدنی علماً» بیانگر تأکید دین اسلام بر چیست؟

۱ )  امام صادق (ع)- کسب دانش (پاسخ درست)

۲ ) امام صادق (ع)- پرهیز از گناه

۳ ) امام باقر (ع)- کسب دانش

۴ ) امام باقر (ع)- پرهیز از گناه

پاسخ تشریحی :

جابربن حیّان (پدر علم شیمی) یکی از چهار هزار شاگردی بود که سا لها نزد امام صادق علیه السلام کسب علم کرد و آیۀ شریفه نیز موکّد برکسب دانش است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ