بعد از مظفرالدین شاه کی شاه شد

0

بعد از مظفرالدین شاه کی شاه شد

بعد از مظفرالدین شاه، ولیعهد او …… به سلطنت رسید.

۱ ) ناصرالدین شاه

۲ ) احمد شاه

۳ )  محمدعلی شاه (جواب درست)

۴ ) محمد شاه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ