معنی به گرز گران دست برد اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس

0

معنی به گرز گران دست برد اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس

به گرز گران دست برد اشکبوس                    زمین آهنین شد سپهر آبنوس

معنی : اشکبوس با گرز سنگین خود جنگ را آغاز کرد ، زمین برای تحمّل ضربه‌های گرز او مثل آهن شد و آسمان پر از گرد و غبار شد .

گرز : وسیله‌ای جنگی

گران : سنگین

آبنوس : درختی است مخصوص نواحی معتدل ( هند و ماداگاسکار و جزیره ی موریس ) که چوب آن سنگین و سخت و گرانبها است .

زمین و سپهر : تضاد و تناسب یا مراعات نظیر

سپهر آبنوس : کنایه از بلندشدن گرد و خاک

اغراق در بیان عظمت گرز اشکبوس است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ