اصطلاحات مهم امتحان دینی دوازدهم ۱۴۰۳

0

اصطلاحات مهم امتحان دینی دوازدهم ۱۴۰۳

اصطلاحات مهم امتحان دین و زندگی (۳) سال تحصیلی: ۱۴۰۲-۱۴۰۳

سنت های الهی:

بر اساس تقدیر الهی؛ جهان خلقت قانون مند است و این قانون مندی زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را هم در بر میگیرد که قرآن کریم از آن به عنوان سنت های الهی یاد کرده است!

انقلاب علیه خود:

انسان میتواند با پیروی از عقل، علیه تمایلات ناپسند خود قیام کرده و انقلاب کند!

شرک در ربوبیت:

یعنی علاوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی هستند که تدبیر امور موجودات را بر عهده دارند و مستقل از خدا میتوانند امور را تدبیر کنند

سنت ابتلاء:

در لغت به معنای امتحان است و در اصطلاح دینی، به معنای قرار دادن فرد در شرایط و موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی و نادرستی آنچه ادعا کرده مشخص سازد

اخلاص در کاربرد دینی:

شخص عملش را فقط برای رضای خداوند و همانگونه که او دستور داده است، انجام می دهد!

 قدر و قضای الهی:

قدر به معنای اندازه است قضا به معنی به انجام رساندن، پایان دادن، حکم کردن و حتمیت بخشیدن است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ