آیات مهم دینی دوازدهم

0

آیات مهم کتاب دینی دوازدهم

آیات مهم امتحان دین و زندگی (۳) سال تحصیلی: ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آیه: قَد اَفلح مَن زَکّاها

مفهوم :تزکیه نفس رسیدن به رستگاری را به دنبال دارد

آیه: التوبه تُطَهِّر القلوب و تَغسل الذُّنوب

مفهوم: توبه دل ها را پاک میکند و گناهان را میشوید

آیه: اِنَّما المومن بَمنزله کَفه المیزان کُلَّما زیدَ فی ایمانه زیدَ فی بلائه

مفهوم : خداوند مومنان را وارد امتحان میکند تا برای کسب کمالات برتر آماده شوند

آیه : ….. و لم یَکُن لهُ کفواً احَداً

مفهوم: اصل توحید، خداوند یکتا است و همتایی ندارد

آیه: قُل الله خالقُ کُل شیء و هو الواحد القهّار

مفهوم: نشان دهنده دعوت مردم به یکتا پرستی (توحید)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ